Välkommen till Steghöjdens Samfällighetsförening

Välkommen till Steghöjdens Samfällighetsförening

Föreningen består av 93st radhus byggda 1958 och drivs idag som en samfällighet. Föreningen förvaltar totalt 93st garage och varje fastighetsägare är garanterad en garageplats. Garageplats erbjudes i turordning enligt upprättad kölista. Förutom garage så finns det förråd och gemensam tvättstuga samt verktygsförråd.

Fastigheterna är belägna på Skebokvarnsvägen nr 80-270 på gränsen mellan Bandhagen och Örby. Husen gränsar till ett skogsområde samt lekplatsen Grytet.

Alla medlemmar i föreningen förväntas delta efter bästa förmåga i gemensamma aktiviteter som städdagar för att hålla området i gott skick. Föreningen har en styrelse som förvaltar samfälligheten och föreningens tillgångar.

För att komma åt protokoll, medlemsblad och annan information, logga in här .


Önskar du ta del av samfällighetens årsredovisningar, klicka på länken ”EKONOMI” ovan.

Har du inte lösenordet eller har övriga frågor, kontakta styrelsen@steghojden.se.

FB

Är du boende i området, gå gärna med i Steghöjdens Facebookgrupp!
https://www.facebook.com/groups/steghojden/